Author Archive: by นุ้ย

ไปดูมาแล้ว?‍♂️? การแข่งขันเอ็นดูโร่ครั้งที่5 @เฉลิมพระเกียรติ บ้านแอดมินเอง ?

ไปดูมาแล้ว?‍♂️? การแข่งขันเอ็นดูโร่ครั้งที่5 @เฉลิมพระเกียรติ บ้านแอดมินเอง ?

#ปันน้ำใจ_สู่บ้านเกิด_ครั้งที่5 บ้านหนองบัวโคก ในวัน ตำ […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Cengage Learning

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Cengage Learning

ห้องสมุด ขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้การใช้งาน หนังสืออิเล็กทร […]
?#ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่ ?? #คานาก๋วยเตี๋ยวเรือ @ริมถนนเลียบนคร

?#ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่ ?? #คานาก๋วยเตี๋ยวเรือ @ริมถนนเลียบนคร

?#ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่ ?? #คานาก๋วยเตี๋ยวเรือ @ริ […]
พาหลาน เที่ยว“เทศกาลหุ่นฟางยักษ์”

พาหลาน เที่ยว“เทศกาลหุ่นฟางยักษ์”

เทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
แจ้งเปลี่ยนวันเปิดปิด! เทศกาลหุ่นฟางโคราช??

แจ้งเปลี่ยนวันเปิดปิด! เทศกาลหุ่นฟางโคราช??

#แจ้งเปลี่ยนวันเปิดปิด! เทศกาลหุ่นฟางโคราช จะเปิดให้เข้ […]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาค อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้า ยากันยุง ของใช้ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาค อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้า ยากันยุง ของใช้ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่ว […]
ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหม่

ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหม่

ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏนครราชสีมา อุด […]