อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)


อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ปู่โต หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และยังเป็นสถานปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะผู้ที่เลื่อมใสในองค์หลวงปู่โต และและพระคาถาชินบัญชร ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม (สมเด็จ 5 แผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ได้ค้นพบจากคัมภีร์ใบลานเก่าที่ตกทอดมาจากประเทศลังกา จารึกด้วยภาษาสิงหล เป็นพระคาถาที่ทรงอานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ทางภาษาบาลีและให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ริเริ่มโดย คุณสรพงศ์ ชาตรี และคุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดดเด่นด้วยมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร ซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่โตหล่อด้วยทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน นอกจากนั้นยังมีศาลาทานบารมี หอแก้ว หอพระ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  เป็นแบบอาคารก่อสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อฉาบปูนตามสถาปัตยกรรมล้านช้าง  ส่วนชั้นบนเป็นอาคารไม้สักทองเป็นหลังๆรวม 7 หลัง ชั้นล่างประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา ห้องแสดงสินค้าเอนกประสงค์ สำนักงานและห้องน้ำห้องครัว ส่วนชั้นบนซึ่งแบ่งเป็นหลังๆคือ ศาลาทานบารมี ใช้สำหรับแสดงแบบพระนอนความยาว 9 เมตร

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างและดำเนินงานโดย มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดยมีคุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ ดำเนินการก่อสร้าง “หลวงปู่โต” เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น โดยเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ เมษายน 2543 ขนาดหน้าตักกว้าง เมตร นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน ค่าก่อสร้าง ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย อีกทั้งภายในบริเวณได้มีการจัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสมาทำบุญ มีความสุข สงบในด้านจิตใจ ภายในอุทยานลานบุญฯ ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปะ และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และทางมูลนิธิฯ ได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มากราบไหว้และทำบุญกับ “หลวงปู่โต” ด้วย

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ จำลองจากองค์จริงซึ่งหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ยาว 89 เมตร  ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาหอพระบาท  ศาลาหอพระ  ซึ่งใช้สำหรับเป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น หลังสร้างเสร็จอาคารหลังนี้จะเป็นโรงทานบารมี เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจปฏิบัติธรรมของประชาชนที่เดินทางมานมัสการหลวงปู่โตและนมัสการพระพุทธไสยาสน์ทองสัมฤทธิ์ยาว 89 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอย่างสวยงาม ร่มรื่น เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้ เป็นต้น ทุกวันนี้จึงมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง

การเดินทางใช้เส้นทางถนนมิตรภาพที่เข้าตัวเมืองโคราช เลยทางแยกไปชัยภูมิซักประมาณ 5 กิโลเมตรแล้วชิดซ้าย วัดอยู่ติดถนนมิตรภาพเลย ก่อนถึงวัดจะมีป้ายบอกอย่างชัดเจน

         

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *