แสดงความยินดีกับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562


 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ,โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ได้นำรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 26 รายวิชา ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้มอบรางวัลพิเศษจำนวน 5 รางวัลใหักับคณาจารย์ที่มีผลงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ก้าวหน้า แบ่งเป็นรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล ในส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคณาจารย์เข้าร่วม 1 คน คือ  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต ซึ่งในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต ของอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาทในกิจกรรมดังกล่าวด้วย หลังจากมอบรางวัลเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 ก่อนที่จะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามลำดับ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *