อธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช นำทัพครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้!!!


อธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช นำทัพครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้!!!
วันที่ 14 กันยายน 2562 ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมคณะวิทยากร จัดอบรม เรื่อง “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : KORAT OBEC SPARK” ในโครงการพัฒนารูปแบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จาก 8 เขตพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 240 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กิจกรรมในครั้งนี้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มีการนำระบบบริหารการสอนและการเรียนรู้ หรือ KLASS System (Knowledge, Learning, Active, Standard, Success) ที่มีมาตรฐานระดับสากลมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ อันจะเกิดผลดีต่อผู้เรียนและการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *