กำหนดไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒


กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖)
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. – นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในมหาวิทยาลัย
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. – ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
– พิธีกรกล่าวการต้อนรับ พร้อมประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของการไหว้ครู
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล
– การกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาพระคุณครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยนายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ ประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. – พิธีมอบเกียรติบัตร
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. – พิธีกรนำกล่าวบทสวดบูชาครู
– นักศึกษาพร้อมกันร้องสรภัญญะบูชาครู ประธานนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาญตน
– นักศึกษาพร้อมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม
– ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี นำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูตามลำดับ
– คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญ และ แนะนำดาว – เดือนประจำปี ๖๒
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. – กิจกรรมแสงเทียน แห่งความเพียร ส่องนำทาง
– กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรัก
*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *